Personuppgiftspolicy

Hantering av personuppgifter

GDPR är en gemensam lag i EU som ersätter personuppgiftslagen (PUL) fr o m den 25 maj 2018. Det är viktigt för oss att du som kund känner dig trygg över hur vi behandlar dina uppgifter. Vi vill därför förtydliga för dig som kund vår personuppgiftspolicy.

När du bokar en resa genom CiaoAlba samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, ibland födelsedatum då vissa hotell önskar det, längd (för inställning av cyklar) för alla resenärer på bokningen och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. All kontakt mellan dig som kund och oss på CiaoAlba sker till den e-postadress, telefon/mobilnummer och den adress dit vi skickar detaljerat program, kartor m.m. som har lämnats i samband med offertförfrågan eller bokning. CiaoAlba sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år efter det att din resa ägt rum.

Dessa personuppgifter är nödvändiga för oss för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig och för att leverera det du har beställt av oss och sker utan samtycke. 

Administration av din resa inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision. De sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen. 

När du använder vår webbplats samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara t.ex. ditt IP-nummer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss,