Se information på Sweden Abroad

20 augusti, 2021

Bevis på slutförd vaccinationscykel sedan minst fjorton dagar efter andra vaccineringsdosen, efter engångsdos för Johnson & Johnson eller för personer som återhämtat sig från Covid-19 och där läkare föreskrivit endast en dos. Intygets giltighetstid är 270 dagar (cirka nio månader) efter slutförd vaccinationscykel.

Bevis på negativt molekylärt (PCR) eller antigent testresultat. Intygets giltighetstid 48 timmar efter testtillfället.

Person som friskförklarats från Covid-19. Intygets giltighetstid 180 dagar (cirka 6 månader) efter friskförklaring.

Barn under sex år är undantagna från kravet på att uppvisa EU:s digitala Covid-certifikat.

Se mer information på:

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-medborgare/italien/reseinformation/covid-19-regler-och-restriktioner-i-italien/obligatorisk-sj%C3%A4lvisolering/